NL

WEDSTRIJDREGLEMENT MET AANKOOPVERPLICHTING

« De Maand Carrefour »

Artikel 1: Algemeen

Huidige voorwaarden van de wedstrijd « De Carrefour Maand » (hierna « Wedstrijd » genoemd ») zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd door Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna « Carrefour »). Om deze wedstrijd uit te voeren doet Carrefour beroep op de firma HighCo DATA Benelux, met maatschappelijke zetel te Kruiskouter 1, 1730 Asse, en met ondernemingsnummer 0427.027.949 (hierna « HighCo DATA »).

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat de Organisatoren verantwoordelijk kunnen worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Wedstrijd dan die beschreven in huidig reglement.

Het reglement is beschikbaar op de website : www.decarrefourmaand.be

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

 1. Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium, die houder zijn van een geldige Carrefour Bonus Card en gedomicilieerd in België.
 2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.
 3. Zijn ook uitgesloten van de wedstrijd: alle personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, en personen die door de organisatoren verdacht worden van fraude of die een valse of foute identiteit hebben opgegeven.
 4. Medewerkers en personeelsleden van de organisatoren en derden waar de organisatoren een beroep op doen voor de uitwerking van de wedstrijd en leden van hun familie die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Artikel 3: Deelnemingsmodaliteiten en -­voorwaarden

 1. De Wedstrijd is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour alsook in alle afhaalpunten van Carrefour drive.
 2. De Wedstrijd begint op 01/10/2018 en eindigt op 31/10/2018 om middernacht.
 3. Om geldig aan de Wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer voor minimum €50 aankopen (niet geldig op tabak, elektronische sigaretten, alcohol (behalve wijn, schuimwijn en bier), cadeaukaarten, leeggod, gemeentelijke vuilniszakken en andere legale uitzonderingen) in één van de Carrefour hypermarkten of via carrefour.eu (behalve voor de thuis levering). De klant ontvangt een kraskaart met een unieke deelnamecode. Deze code geeft toegang tot de website www.decarrefourmaand.be. Hierop moet de deelnemer de hoogste score behalen bij het spelen van een spel, en dit van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 4. Om zich geldig in te schrijven op de Wedstrijd moet de klant de unieke code die hij heeft verkregen op de kraskaart ingeven, deelnemen aan het spel “winkelkar” en zijn gegevens invullen: naam, voornaam, e-mailadres et nummer van de Carrefour Bonus Card. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.
 5. Het spel « Winkelkar » van de Wedstrijd gaat als volgt :
  De deelnemer beschikt over een winkelkar die zich onderaan het scherm bevindt, waarin hij producten moeten verzamelen die van boven op het scherm vallen. Hij moet een maximum aan producten vangen om punten te verzamelen, en dit met het vermijden van de rode driehoeken, die punten kosten. Hij beschikt over een gelimiteerde tijd om een maximum aan punten te behalen.
 6. Alleen de inzendingen waarvoor een score is behaald (zelfs 0) en alle andere hierboven genoemde informatie worden als geldig beschouwd.
 7. Elke inzending die onvolledig is of wordt verzonden anders dan door de bovengenoemde site en die aankomt na de einddatum van de wedstrijdperiode, wordt als ongeldig beschouwd.
 8. Er mag enkel één keer deelgenomen worden per unieke code.

Artikel 4: Winsten

De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen.

Elke week van de wedstrijd (zie artikel 5) is de winnaar degene die de hoogste score van het spel met de winkelkar heeft behaald. In het geval van een gelijkspel, wordt de winnaar bepaald door de datum van deelname. Degene met de meest actuele deelname (dag en tijd) wordt als winnaar aangewezen.

De aanduiding van de winnaars kan op geen enkele wijze worden betwist, behalve in geval van ernstig of opzettelijk wangedrag door de organisator.

Artikel 5: Toewijzing en omschrijving van de winst

 1. Er zullen in totaal verschillende winnaars per week van de wedstrijd zijn, in de volgorde van rangorde, gedurende de gehele wedstrijdperiode. Elke week wordt een tabel met hoge scores opgesteld.
  Week 1 : van 01 oktober 2018 tot 07 oktober 2018 -> 27.092 winnaars
  Week 2 : van 08 oktober 2018 tot 14 oktober 2018 -> 30.732 winnaars
  Week 3 : van 15 oktober 2018 tot 21 oktober 2018 -> 27.191 winnaars
  Week 4 : van 22 oktober 2018 tot 31 oktober 2018 -> 28.096 winnaars
 2. De volgende prijzen zijn er te winnen:
  50.000 x 250 Bonuspunten die onmiddellijk worden overgedragen op de Carrefour Bonus Card van de winnaar (gebruik van de Bonus punten in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Carrefour Bonus Card)
  50.000 x 500 Bonuspunten die onmiddellijk worden overgedragen op de Carrefour Bonus Card van de winnaar (gebruik van de Bonus punten in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Carrefour Bonus Card)
  1.000 x ECOVER WASVERZACHTER GARDENIA 1L ter waarde van €3,15 met BTW
  4.440 x SENSODYNE GENT. WHITENING 75ML ter waarde van €3,59 met BTW
  6.300 x badlaken ter waarde van €12,00 met BTW
  1000 x Voucher (via promocode) van €20 geldig bij aankoop van een SimplyYouBox Carrefour van minstens €40, geldig van 8 oktober 2018 tot 30 november 2018.
  200 x tankkaarten ter waarde van €25, geldig in alle Shell stations in België
  10 x 120.000 Bonus Punten die onmiddellijk worden overgedragen op de Carrefour Bonus Card van de winnaar, per schijf van 10.000 Bonus Punten (=€100) per maand (gebruik van de Bonus punten in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card)
  100 x drones DJI Ryze Tello ter waarde van €109 met BTW
  10 x elektrische fiets Estrel C-Motor 7-speed Acera Gris D Minerva ter waarde van €1.324,95 met BTW
  50 x televisie LED HAIER HD LEU43V300S ter waarde van €399 met BTW
  1 x voucher ter waarde van €3.000 te gebruiken in de agentschappen van TUI in Belgie (geldigheid: 1 jaar vanaf 10 november 2018)
 3. Verdeling van de prijzen per week

  WEEK 1 – vanaf 01 tem 07 oktober 23u59

  Top   QTY
  1 gratiswinkelkar* gedurende 1 jaar 3
  2 een elektrische fiets 2
  3 een Smart TV 4K Ultra HD 43'' (LEU43V300S) Haier 12
  4 een Tello drone met HD-camera (powered by DJI) 25
  5 een gratis* tank benzine in de SHELL-tankstations in België 50
  6 Korting van €20 op je Simply You Box t.e.m. 30.11.2018 200
  7 een badlaken 1.800
  8 500 Bonuspunten 12.500
  9 250 Bonuspunten 12.500
      27.092

  WEEK 2 – vanaf 08 tem 14 oktober 23u59

  Top   QTY
  1 gratiswinkelkar* gedurende 1 jaar 2
  2 een elektrische fiets 3
  3 een Smart TV 4K Ultra HD 43'' (LEU43V300S) Haier 12
  4 een Tello drone met HD-camera (powered by DJI) 25
  5 Een gratis* tank benzine in een SHELL-tankstation in België 50
  6 Korting van €20 op je box t.e.m. 30.11.2018 300
  7 een badlaken 900
  8 500 Bonuspunten 12.500
  9 een gratis product : SENSODYNE Gentle Whitening 75ml 4.440
  10 250 Bonuspunten 12.500
      30.732

  WEEK 3 – vanaf 15 tem 21 oktober 23u59

  Top   QTY
  1 gratiswinkelkar* gedurende 1 jaar 2
  2 een elektrische fiets 2
  3 een Smart TV 4K Ultra HD 43'' (LEU43V300S) Haier 12
  4 een Tello drone met HD-camera (powered by DJI) 25
  5 Een gratis* tank benzine in een SHELL-tankstation in België 50
  6 Korting van €20 op je box t.e.m. 30.11.2018 200
  7 een badlaken 900
  8 500 Bonuspunten 12.500
  9 een gratis product : Wasverzachter Gardenia ECOVER 1l 1.000
  10 250 Bonuspunten 12.500
      27.191

  WEEK 4 – vanaf 22 tem 28 oktober 23u59

  Top   QTY
  1 een droomreis* van €3.000 1
  2 gratiswinkelkar* gedurende 1 jaar 3
  3 een elektrische fiets 3
  4 een Smart TV 4K Ultra HD 43'' (LEU43V300S) Haier 14
  5 een Tello drone met HD-camera (powered by DJI) 25
  6 Een gratis* tank benzine in een SHELL-tankstation in België 50
  7 Korting van €20 op je box t.e.m. 30.11.2018 300
  8 een badlaken 2.700
  9 500 Bonuspunten 12.500
  10 250 Bonuspunten 12.500
      28.096
 4. De winnaars van de wedstrijd zullen voor 10 november 2018 per e-mail gecontacteerd worden.
 5. De prijzen worden per e-mail verstuurd voor 10 november, of kunnen afgehaald worden in de meest frequent bezochte Hypermarkt van de winnaar of kunnen geleverd worden voor 30 november 2018.
 6. Alle prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen dus niet worden overdragen of omgeruild in contanten.
 7. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.
 8. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt te zijn of alse en prijs niet wordt opgeëist binnen de 3 weken na het einde van de Wedstrijd, zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.
 9. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Wedstrijd moeten gericht worden aan : Carrefour Belgium – Marketing – Olympiadenlaan 20 – 1140 Evere.
 10. De winnaar mag niet meerdere keren deelnemen aan deze wedstrijd met dezelfde unieke code.
  Elke deelname vereist het ingeven van een unieke code.
  Verschillende prijzen kunnen aan dezelfde winnaar worden toegekend.

  Een winnaar ontvangt echter slechts één keer een prijs in de categorie "Hoofdprijzen"*
  * Hoofdprijzen = 

  • Voucher ter waarde van €3000 te gebruiken in de TUI agentschappen van België
  • LED HAIER HD LEU43V300S televisies, 399,00 € BTW incl.
  • Elektrische fiets Estrel C-Motor 7-speed Acera Gris D Minerva van 1.324,95 € BTW incl.
  • Drones DJI Ryze Tello de 109 € TVAC
  • 120.000 Bonus Punten, onmiddellijk overgemaakt op de Carrefour Bonus Card van de winnaar, per schijf van 10.000 Bonus Punten (= €100) per maand (gebruik van de Bonus Punten conform aan de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card).

   

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een storing aan de computernetwerken, noch voor verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of door technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.
 2. De Organisatoren kunnen de deelname van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat de Organisatoren hiervoor verantwoordelijk kunnen gesteld worden, en dat indien verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier -­ namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site -­, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van accounts…
 3. De Organisatoren behouden zich het recht voor om, als de omstandigheden het vereisen, het reglement of de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hiervoor hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De Organisatoren kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de wedstrijd of van de toegekende prijzen.
 4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt. De organisatoren bieden geen garanties wat betreft de prijzen.
 5. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de Carrefour de kosten voor deelname aan de wedstrijd terugbetaalt.
 6. De Organisatoren kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor onterechte, onvolledige of foute gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en die aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.
 7. Indien de wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kunnen de Organisatoren geenszins aansprakelijk worden gesteld. De Organisatoren kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen.
 8. De Organisatoren besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de wedstrijd en aan het beheer van zijn website. Desondanks is het mogelijk dat de weergegeven informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Carrefour of op ander (promotie)materiaal van welke aard ook dat door de organisatoren openbaar wordt gemaakt, kunnen niet tegen de organisatoren gebruikt worden, noch een verplichting scheppen voor Carrefour.
 9. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de grenzen van internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, de risico's op onderbrekingen en meer algemeen de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via internet, de afwezigheid van de bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele ontvreemdingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.
 10. Bijgevolg kunnen de Organisatoren onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor (niet-­limitatieve lijst):
  -­ de inhoud van de diensten op de vermelde website en in het algemeen voor alle informatie en/of gegevens die verspreid worden op de geraadpleegde diensten op de website;
  -­ de overdracht en/of de ontvangst van alle gegevens en/of informatie op internet;
  -­ elke storing van het netwerk die het goede verloop/de goede werking van de website onmogelijk maakt;
  -­ mankementen aan het materiaal van ontvangst of van de communicatielijnen;
  -­ het verlies van post of elektronisch papier, in het algemeen het verlies van gegevens;
  -­ verzendproblemen of verlies van brieven of e-­mail;
  -­ de verwerking van elk softwaresysteem;
  -­ de gevolgen van elk virus, elke informaticabug, onregelmatigheid of technisch defect;
  -­ elke schade, toegebracht aan de computer van een deelnemer;
  -­ elk technisch, materieel of softwarematig defect van welke aard ook, dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd onmogelijk heeft gemaakt of heeft beperkt of dat het systeem van een deelnemer heeft beschadigd.
 11. Er is bepaald dat de Organisatoren niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor elke directe of indirecte schade die afkomstig is van een onderbreking, gelijk welke storing, een opschorting of het einde van de wedstrijd, om gelijk welke reden, en ook voor elke directe of indirecte schade die, op welke manier ook, voortvloeit uit een verbinding met de website. Alle deelnemers moeten de passende maatregelen nemen om hun eigen gegevens en/of software die zijn opgeslagen op hun computeruitrusting te beschermen tegen inbreuken. De verbinding met de website en de deelname aan deze wedstrijd gebeuren volledig op de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.
 12. De verantwoordelijkheid van de Organisatoren kan in het algemeen niet worden opgelopen in geval van overmacht of bij een toevallige gebeurtenis buiten hun wil om.
  De Organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade van welke aard ook die kan voortkomen uit de deelname aan deze wedstrijd. In de mate waarin de overdracht van de antwoorden enkel op basis van een geïnformeerd proces gebeurt, zijn de deelnemers zich ervan bewust en aanvaarden ze dat de Organisatoren niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een storing in het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken die worden veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die tussenkomen bij de overdracht van de formulieren en het hosten van de website.
  Indien de wedstrijd volledig of gedeeltelijk moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken om redenen buiten de wil van de Organisatoren om, dan kunnen deze laatste hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. De Organisatoren stellen alles in het werk om de toegang tot de website en tot de wedstrijd op elk ogenblik mogelijk te maken, zonder enige verplichting hiertoe. De Organisatoren kunnen op elk ogenblik, meer bepaald omwille van technische redenen, updates en onderhoud, de toegang tot de website en de wedstrijd onderbreken. Ze kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen en hun gevolgen.
 14. Carrefour verbindt zich ertoe samen met de dienstverleners alle middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat het systeem voor het bepalen en het tellen van de stemmen en het toekennen van de prijzen conform het wedstrijdreglement verloopt. Indien er desondanks toch een fout zou optreden die het toekenningsysteem beïnvloedt, kan Carrefour hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de deelnemers.
  Carrefour kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het genot, noch voor het gebruik dat de winnaar heeft/maakt van zijn gewonnen prijs.
 15. De Organisatoren maken noch geeft rechtstreekse garanties m.b.t. de prijs en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (in)directe schade die door de gewonnen prijs wordt veroorzaakt. De prijs is ondeelbaar en moet zo worden geaccepteerd. Deze prijzen zijn persoonlijk en zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor een andere prijs of voor contant geld. Verder behoudt Carrefour zich het recht voor om de aangekondigde prijs te wijzigen of te vervangen door een andere prijs.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Wedstrijd verwerkt Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-­van-­de-­privacy.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en door HigHCo DATA NV (de onderaannemer van Carrefour) voor het beheer van huidige Wedstrijd.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De Organisatoren zullen alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer ekent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:
-­ via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 of
-­ telefonisch op het nummer 0800/9 10 11 of
-­ schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst - Olympiadenlaan 20, 1140 Evere

 

De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de noodzakelijke duur van het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 maanden na het einde van de wedstrijd.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet van behandeling, uw deelname aan deze actie zal worden geannuleerd. Om uw rechten uit te oefenen, raadpleegt u ons privacybeleid dat beschikbaar is op de link https://www2.be.carrefour.eu/en/content/protection-of-private-life.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.